English (Google Translate)

Загальна інформація

Різноманітність людей в Америці

Оновлено 01.01.2010 19:29 Автор: Administrator 01.01.2010 18:42

Америка є домом для різних людей, які прийшли з усього світу та є представниками різних суспільних рівнів. В Америці є бідні люди і багаті люди. Люди, які живуть у великих містах і на фермах. Є діти, які мають обох батьків, чи тільки одного з батьків, або не мають батьків зовсім. Є приватні школи та громадські школи. Є багато релігій і багато мов. Важко визначити, що таке Американець. Він не обов’язково виглядає як американець, чи поводить себе по-американськи, він не обов’язково говорить по-англійськи.

Америка як країна має недовгу історію, лише 230 років. Але за цей час вона привабила імігрантів з усього світу. В межах її кордонів хтось може бути приголомшеним її різноманітністю. Якийсь час існувала теорія плавильного тиглю, яка була популярна в американській думці: що коли люди зійшлись разом, всі ми злилися в міцну єдину групу, втрачаючи наші культурні спадщини і приймаючи вигляд однорідного американського суспільства.

В наш час стала більш популярною нова ідея, згідно з якою ми насправді не плавильний тигель, а скоріше схожі на каструлю, в якій всі різноманітні культури й ідеї змішані докупи і розвивають одна одну. В Америці ми віримо, що стаємо сильнішими завдяки нашій різноманітності.

 

Diversity in America

Оновлено 01.01.2010 19:29 Автор: Administrator 01.01.2010 18:38

America is home to variety of people, coming from all over the world, and representing every level of society. America has poor people and rich people. People who live in cities and on farms. There are children with two parents, one parent, or no parents. There are private schools and public schools. There are many religions and many languages. What an American is is hard to define. One does not neccesarily look American, or act American, one does not neccesarily speak English.

America as a country, has a short history, only 230 years. But during this time it has attracted immigrants from all over the world. Within its boundaries one can be taken aback by this diversity. At one time there was a theory of the melting pot, that was popular in American thought, that as people came together We all merged into a strong single group, losing our cultural heritages and assuming the mantle of a uniform American society. Currently a new idea has become more popular, that We are not really a melting pot, but rather, are more similar to a stew pot, where all the diverse cultures and ideas, blend together and enhance each other, in America We believe We gain strength from our diversity.

 

Дізнайся про політичну структуру Сполучених Штатів

Оновлено 19.12.2009 04:12 04.12.2009 10:20

Структура державної влади Сполучених Штатів встановлена Конституцією, і створена з метою формування довговічної демократичної урядової системи.

Державна влада Сполучених Штатів поділяється на три гілки: Виконавчу, Судову і Законодавчу. Контроль над кожною здійснюють дві інших, у багато різноманітних способів. Вони побудовані так, щоб урівноважувати одна одну і щоб жодна з гілок не могла мати надміру влади і домінувати у структурі федерального уряду.

Детальніше: Дізнайся про політичну структуру Сполучених Штатів

 

Find Out about the Political Structure of the US Government

Оновлено 19.12.2009 04:45 Автор: Administrator 04.12.2009 10:18

The structure of the US Government was set up within the Constitution. The structure was created to form a lasting democratic governmental system.

The US Government can be divided into Three Branches; the Executive, the Judicial and the Legislative. Each branch is controlled by the other two in a variety of ways. They are structured so to balance each other out, so no one branch will have too much power and dominate the federal government.

Детальніше: Find Out about the Political Structure of the US Government

 

Віртуальна мапа США

Оновлено 28.09.2013 22:12 Автор: Administrator 17.11.2009 17:14

Ідіть за цим посиланням, і ви потрапите на сторінку з мапою Сполучених Штатів, на якій зображення кожного штату - це посилання до сторінки з розповіддю про цей штат - і українською, і англійською мовами.

Просто я стану пытать вас до тех пор, пока вы не заговорите.

Это особенно верно сейчас, когда решающий бой так "король и шут скачать мёртвый анархист" близок.

Над головами прохожих сияли бесчисленные "Эврики и эйфории Об ученых и их открытиях" разноцветные огни.

А Дом, который поддержат бессмертные, возвысится.

Он пожал плечами, кивнул и пошел срезать лианы.

Отдохни, пока он не объявился, посоветовал Танатос.