English (Google Translate)

The News

The scariest party – Halloween!

Оновлено 12.08.2013 17:16 Автор: Nata 01.11.2010 14:04

31 жовтня 2010 року у інформаційному куточку «Вікно в Америку» Херсонської обласної бібліотеки для дітей відбулося «найстрашніше» костюмоване Геловін-шоу.
У нас був справжній аншлаг: 60 учасників English Club прийшли (дехто – навіть з батьками!), для того, щоб відчути атмосферу американського свята.
Розпочала цей захід волонтер Корпусу Миру США в Україні Дебора Горофало із повідомлення про традиції святкування Геловіну в Америці. Пані Дебора та бібліотекарі сектору літератури іноземними мовами підготували багато різноманітних ігор та конкурсів з подарунками, що дало змогу всім присутнім відчути настрій цього оригінального свята. Згідно з його класичною традицією, після завершення шоу діти ще й відвідали «сусідів» - заходили у кожний відділ бібліотеки зі словами «Trick or Treat!» («Пригощай або пошкодуєш»), без яких не можливо уявити Геловін.

 

Он был явно расстроен и явно нуждался в сочувствии.

Мда, с сомнением произнес Джадсон.

Собчак напоминал Ильину оставленного в Той жизни американца Роберта Ладлэма, которого в Этой жизни почему-то не было.

Нет, нельзя терять ни мгновения.

сказала я и выпрямилась во весь рост.

Собрали классную компанию и закатились к "autocad 2009 keygen скачать" одному домой.

 

11 вересня - день пам'яті у США

Оновлено 16.09.2010 08:51 Автор: Administrator 11.09.2010 09:28

Відвідайте глобальний бібліотечний проект:The Septemberproject

 

Будь другом!

Оновлено 06.10.2013 00:22 Автор: Дебора Горофало, волонтер Корпусу миру США 17.08.2010 09:35

…Мишко сидів на краю ліжка, дивлячись широкими і трохи зляканими очима. Вираз його обличчя швидко змінився на подив, коли моя помічниця дістала із сумки іграшку та дала йому. Михайлик -  сирота, який видужував у Дитячій обласній лікарні у відділі інфекційних захворювань. Він був одним із  20 хворих дітей, які отримали подарунки від учнів херсонських шкіл. Відвідання пацієнтів у лікарні стало заключним кроком проекту, організованому ТПС (тренінгом під час служби) Корпусу Миру.

 

Анна Гоцкалюк – моя помічниця в Херсонській обласній дитячій бібліотеці. Під час роботи ми з нею відвідали семінар-тренінг «Волонтерство як запорука сталевого бізнесу», презентований Корпусом Миру в Україні у серпні 2009 року. ТПС був розрахований на покращення вмінь волонтерів та іх помічників надихати, підтримувати та поширювати волонтерство на високому рівні, застосовуючи службове навчання. Анна з великим інтересом сприйняла нову інформацію і почала роботу над власним проектом, щойно ми повернулися  до бібліотеки.

 

Аня хотіла показати дітям Херсону, що волонтерство і суспільно корисна праця може змінити не лише життя людей, що потребують допомоги, але й наші власні. Як мати, Аня вірить, що діти – наше майбутнє, і вони змінюватимуть світ на краще. Тож, враховуючи інформацію, засвоєну на семінарі, вона створила проект «Будь другом: діти допомагають дітям».

Через те, що син Ані провів деякий час у лікарні, коли був іще маленьким, вона знала, наскільки важко, самотньо і нудно бути дітям ізольованими у лікарняній палаті. Вона хотіла  хоч трохи полегшити для них цей час. Залучаючи дітей з херсонських шкіл та з бібліотеки до роботи над  проектом, Аня спробувала навчити їх служити суспільству, думати про потреби інших людей, встановлювати цілі та організовувати способи досягнення цих цілей.

 

Анна проінформувала дітей із п’яти місцевих шкіл про цей проект. Вона закликала школярів наповнити в класі коробку  іграшками та книжками, які були їм уже не потрібні, або ж принести свої іграшки та книжки до Обласної дитячої бібліотеки. У холі бібліотеки було розміщено об'яви, також було зроблено оголошення на зустрічах «Англійського клубу», що проводяться кожного другого тижня.

 

Далі Анна зв'язалася з інфекційним відділенням Дитячої обласної лікарні, і була направлена до лікаря Світлани Григорівни Новосьолової, завідуючої інфекційним  відділенням. Пані Новосьолова була рада чути про такий проект і щаслива за своїх маленьких пацієнтів.

 

Новини швидко поширились серед дітей, і через декілька місяців п’ять коробок з іграшками і книжками були готові до ремонту й чистки. Команда бібліотекарів працювала над ремонтом, що включав зашивання дірок у м’яких іграшках, миття ляльок, склеювання відламаних і відірваних частин.

 

Коли роботу було виконано, ми з Анною вирушили до дитячої лікарні та виявили, що в інфекційному відділенні перебуває багато дітей віком від двох до десяти років. За допомогою лікаря Новосьолової Анна роздала всі п'ять торб іграшок та книжок і скористалася виділеним часом, щоб поспілкуватися з дітьми.

 

Сумні очі стали щасливими, а налякані погляди набули здивованих виразів. Майже всі діти в палаті отримали по дві іграшки чи книжки, відволікшись від своєї хвороби.

Оскільки фотографії говорять дуже багато, знімки найменших пацієнтів лікарні з їх новими іграшками були вивішені в кожній школі та в бібліотеці. Вчителі розповіли учням про щасливі усмішки та радість, яку принесли їх подарунки хворим дітям у лікарні.

 

Волонтерський проект Анни навчив так багато членів нашого суспільства служити і ділитись тим, що маєш, із тими, хто цього потребує – дітей у школах, які пожертвували іграшки, вчителів, що керували цими пожертвуваннями, бібліотекарів, які ремонтували іграшки, і, що найважливіше, хворих дітей та їх родини, котрі відкрили, що інші люди в суспільстві думають про них та сподіваються на те, що їм скоро стане краще.

 

            Особлива подяка також Херсонському технічному університету та членам «Лабораторії спілкування», що дізналися про проект і також надали для дітей іграшки та книги.

Я слышала, что дети иногда сомневаются в своем отце, но уж никак не в матери.

ИЩЕЙКИ Пронзительный звук далеко разнесся по воде и, казадось, проник в самые глухие "Высший замысел" закоулки леса.

Отсюда нет другого выхода кроме как мимо меня, а сегодня вечером еще никто из них не выходил.

Возможно, в архивах есть его внутренний план.

Многочисленный неприятель окружает нас.

Одной рукой "География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, А.А. Плешакова. ФГОС" он потирал затылок, другой сжимал большую табачную банку.

 

Be a friend!

Оновлено 17.08.2010 09:34 17.08.2010 09:20

Misha sat on the edge of the bed looking wide-eyed and frightened. His expression changed quickly to surprise as my counterpart pulled a toy out of the bag and handed it to him. Misha is an orphan who was recuperating at the Children's Oblast Clinic and Hospital's Infection Bacterial Department in Kherson. He was one of more than 20 sick children to received gifts donated by students from Kherson schools. Visiting the hospital was the last step in a project inspired by a Peace Corps IST.

Anya Gotskaluk is my counterpart at the Kherson Oblast Children's Library. She and I attended the In-Service Training seminar, Volunteerism Strengthening as a Tool of Sustainable Grass-root Development, presented Peace Corps Ukraine in August 2009. The IST was designed to enhance PCVs' and counterparts' ability to inspire, support and expand volunteerism on a grass root level using service learning. Anya was excited by what she learned and started working on her project as soon as we returned to the Children's Library.

Anya wanted to teach the children of Kherson how volunteerism and community service can make a difference in the lives of people in need and in ourselves. And as a mother, Anya believes that children are our future and they will lead the way to a better world. So she followed the project planning steps learned at the seminar to create the project, "Be a Friend, Children Helping Children."

Because Anya's son had spent some time in the hospital when he was small, she knew firsthand how difficult, lonely and boring it was for children confined to a hospital room. She wanted to make that time a little easier and a little happier for them. By having healthy children from the library and local schools work on this project, Anya was able to teach them about serving the community, thinking about people in need, setting goals and organizing ways to reach those goals.

Anya spoke to fifth form classes at five local schools about the "Be a Friend" project. She challenged them to see if they could fill a box in their classroom with toys and books they no longer used, or to bring their toys and books to the Oblast Children's Library when they visit and fill the box in the Department of Foreign Literature. Advertisements were put up in the Library's lobby and announcements made at the three English Clubs the Library put on every other Sunday.

Next, Anya contacted the Children's Oblast Clinic and Hospital's Infection Bacterial Department and was directed to Dr. Svetlana Gregorevna Novosyolova, the doctor in charge of the children's ward in the hospital. Dr. Novosyolova was happy to hear about the project and was excited for her little patients.

News quickly spread among children and after several months, five boxes of toys and books were ready for repair and cleaning. A team of librarians worked on repairs, which included mending holes in stuffed animals, washing dolls, gluing broken parts on toys and taping tears in books.

When the work was complete, Anya and I went to the Children's Hospital and found the Infection Bacterial Department full of children from two to ten years old. With the help of the Dr. Novosyolova, Anya gave out all five big bags of toys and books and took time to talk to the children.

Sad eyes turned happy and frightened looks became surprised expressions. Almost all the children on the ward received a couple toys or books to take their mind off their sickness.

Because photos speak a thousand words, pictures of the hospital's littlest patients with their toys were posted in each school and in the Library. Teachers received information to share with their students about the happy faces and joy their donations gave to the sick children in the Hospital.

Anya's volunteerism project taught so many different levels within the community about service and sharing what you have with those in need - the children at schools who donated toys, the teachers who managed the donations, the librarians who repaired the toys and most importantly, the sick children and their families who discovered that other people in the community are thinking about them and hoping they get better quickly.

Special thanks also go out to the Kherson Technical Universality and the members of the Kherson Oblast Research Library Talk Lab that learned about the project and donated toys and books.

 

 

 

Бібліотечний трилер

Оновлено 26.09.2013 23:20 Автор: Administrator 16.07.2010 08:59

http://www.youtube.com/watch?v=ra7r1dYHGgY&feature=player_embedded -

відеоролик, знятий американськими колегами.

Я ввел "заявление на кредит" в машину заказ, и вскоре передо мной появился стакан с выпивкой.

Высоко поднял голову, расправил плечи.

Он опустился на колено, но поднялся прежде, чем я насел на него, ударив в направлении моей головы.

Придя в себя, Поль почувствовал, что руки его связаны, а голова раскалывается от боли.

Стойкость "Ваша аура путь к духовному совершенству" этой сорной травы может послужить образцом правильного поведения и жизнестойкости.

В прошлое свое посещение этой крыши я выбрал более легкий путь, но сейчас у меня не было времени, и я не мог себе позволить подобную роскошь по крайней мере, так я сам себе объяснял свои действия потом.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

«ПершаПопередня123НаступнаОстання»